Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

Krótka modlitwa o siedem darów Ducha Świętego, której Karol Wojtyła, późniejszy papież św. Jan Paweł II, nauczył się od swojego taty.

  • baner_fundament.jpg
  • baner_modlitwa.png
  • baner_modlitwa_do_sw_antoniego1.png
  • jan_xxiii_testament_ubostwo.jpg