Kyrie, elejson.     Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.     Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,     zmiłuj się nad nami.
 
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,     wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,     wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,     wybaw nas.

Kyrie, elejson.     Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas.     Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,     zmiłuj się nad nami.

Kyrie, elejson.     Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.     Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,     zmiłuj się nad nami.
 
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,     zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,     zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,     zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,     zmiłuj się nad nami.

Kyrie, elejson.     Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.     Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,     zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo,     módl się za nami.
Święty Józefie,     módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida,     módl się za nami.

Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są dwie formuły oznaczone literami A i B, celebrans lub kantorzy mogą wybrać jedną z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć pewne imiona świętych, np. patronów, tytułu kościoła, założycieli diecezji i zakonów itp. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych potrzebach można dodać wezwania dostosowane do okoliczności.

I. BŁAGANIA DO BOGA

Albo A:     
Panie, zmiłuj się nad nami.     Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.     Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.     Panie, zmiłuj się nad nami.

Kyrie, elejson.     Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.     Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,     zmiłuj się nad nami.